sobota, kwiecień 01, 2023

                                                                                                       Aktualizacja: piątek, 31.03.2023 r.

logo

Realizacja projektu ogólnopolskiego ,,W świecie Montessori II edycja”

- promocja pracy wg koncepcji Marii Montessori;

- wprowadzenie elementów pedagogiki Marii Montessori w placówkach niemontessoriańskich.


REALIZACJA:

I zadanie - Październik: Stolik do mycia rąk /przygotowanie takiego stolika dla dzieci oraz przeprowadzenie prezentacji z mycia rąk/

II zadanie - Listopad: Materiał do ćwiczenia wycinania /kształcenia umiejętności sprawnego posługiwania się nożyczkami/

III zadanie - Grudzień: Półka tematyczna: „Boże Narodzenie” /ółka tematyczna związana z Bożym Narodzeniem, w którym znajdą się zestawy do samodzielnej pracy dzieci/

IV zadanie - Styczeń: Szorstkie cyfry /nauczanie symboli odpowiadających cyfrom od 0 do 9 oraz tworzenia skojarzeń miedzy nazwa cyfry, a jej obrazem graficznym/

V zadanie - Luty: Tkaniny /stworzenie własnego zestawu rozwijającego zmysł dotyku przy użyciu tkanin o rozmaitej fakturze – zabawy sensoryczne/.
VI zadanie - Marzec: "Układ Słoneczny" /poszerzenie wiedzy o planetach i kosmosie, zapoznanie dzieci z planetami naszego Układu Słonecznego, ich nazwami oraz kolejnością/.
VII zadanie - Kwiecień: "Kącik plastyczny" /zorganizowanie stolika plastycznego, przy którym dzieci będą mogły wykonać dowolną, zaproponowaną  pracę plastyczną - rozwijanie motoryki małej, pobudzanie kreatywności/.
VIII zadanie: Maj: "Czytanie różowego materiału" /rozwijanie umiejętności czytania za pomocą różowego materiału tzw. poziom różowy. Głównym celem pracy z tym materiałem jest pokazanie dziecku, że słowo pisane jest zbiorem głosek przedstawionych przez znaki graficzne. W ten sposób wprowadzamy je do czytania lub ćwiczymy czytanie krótkich wyrazów fonetycznych/.


logo.czytelnictwo

chor-logo

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo