czwartek, czerwiec 01, 2023

                                                                                                       Aktualizacja: środa, 31.05.2023 r.

logo

INNOWACJE - ROK SZKOLNY 2014/2015

- "Kreatywni - w atelier i kuchni aktywni - zajęcia artystyczne z zakresu plastyki, techniki i kulinarii" /wpisana do rejestru Innowacji i Eksperymentów Kuratorium Oświaty w Olsztynie pod numerem I.143/14/ - Zajęcia realizowane od roku szkolnego 2014/2015. Myślą przewodnią innowacji jest łączenie przyjemnego z pożytecznym, a więc nauka poprzez doświadczanie, eksperymentowanie, przeżywanie. Realizacja innowacji uatrakcyjni zdobywanie przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania zdrowotnego oraz edukacji artystycznej, a przede wszystkim przygotuje je do samodzielności. Działalność plastyczno-techniczna i kulinarna jest ważnym elementem w kształtowaniu nawyku spędzania czasu wolnego w sposób twórczy. Zajęcia tego typu stanowią swojego rodzaju zaproszenie do zabawy z różnymi materiałami. Dostrzegając ważność procesu twórczej aktywności dla harmonijnego rozwoju dzieci warto dostarczać im jak najwięcej okazji do twórczej ekspresji.
Zajęcia prowadzi: mgr Sandra Dymek

innowacja


INNE ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

Zajęcia prowadzone przez Małgorzatę Polcyn w ramach realizacji programu ,,Ruch to zdrowie mały i duży ci to powie-kinezjologia”

Zabawy na powietrzu

Ćwiczymy....

logo.czytelnictwo

chor-logo

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo