czwartek, czerwiec 01, 2023

                                                                                                       Aktualizacja: środa, 31.05.2023 r.

logo

INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

> „Bose stópki przedszkolaka – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi"

Innowacja, która powstała z myślą o nauczeniu najmłodszych radzenia sobie z negatywnymi emocjami poprzez ruch i zabawę oraz ukazania alternatywnej formy spędzania czasu wolnego bez konieczności sięgania po narzędzia TIK. Innowacja jest także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym i wychowawczym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkoli. Zabawa i ruch stanowi główny element prawidłowego rozwoju każdego dziecka na całym świecie. Wpływa pozytywnie nie tylko na rozwój motoryczny, ale również kształtuje umiejętności społeczne oraz pozytywnie wpływa na poziom poznawczy młodego człowieka. Ruch od najmłodszych lat powinien towarzyszyć każdemu.

Zajęcia „Bose stópki przedszkolaka – zabawy ruchowe z wykorzystaniem jogi” bazują na naturalnej aktywności ruchowej dziecka oraz zabawie, bardzo potrzebnej dla prawidłowego funkcjonowania. Zabawa bowiem to forma aktywności z pozoru prosta, w rezultacie zaś nieoceniona w procesie edukacji i wychowania. Poprzez zabawę dziecko ma możliwość wypowiedzenia swoich uczuć, pragnień, dążeń, poznaje także świat realny, czyli świat rzeczy i świat stosunków międzyludzkich.

Zajęcia ruchowe oparte na jodze są doskonałą formą aktywności także dla dzieci z różnymi trudnościami i zaburzeniami, ponieważ motywują do podejmowania intensywniejszego wysiłku fizycznego i psychicznego. Zajęcia jogi prowadzone są w grupie, nie uczą jednak rywalizacji lecz są zabawą, poprzez którą dziecko odkrywa swoje możliwości, rozwija swój potencjał, uczy się radzić sobie z porażkami oraz skrajnymi emocjami, tymi negatywnymi ale też i pozytywnymi.

Joga to sposób na zaangażowanie wszystkich członków rodziny w gry i zabawy bazujące na ruchu lub ćwiczeniach wyciszających. Jest prostym i bardzo dostępnym sposobem wsparcia dzieci w budowaniu świadomości ciała i emocji.

Na koniec podsumujmy, dlaczego warto wprowadzić zajęcia ruchowe z wykorzystaniem jogi dla dzieci w przedszkolu:

* Świadomość swojego ciała i próba uczenia się koncentracji to idealny sposób na budowę własnego ja.

* Atmosfera zabawy i niewymuszonej aktywności, pozwala dzieciom na szczerą radość z jogi i chęć podejmowania kolejnych wyzwań.

* Zabawy z jogą wzmacniają elastyczność i wytrzymałość mięśni, kształtują prawidłową postawę (pomaga zwalczyć takie wady jak skrzywienie kręgosłupa, odstające łopatki itp.), zapobiegają chorobom i dodają witalności.

* Joga korzystnie wpływa na psychikę – wzmaga koncentrację, świadomość własnych stanów psychicznych, wycisza i uspokaja.

> „Czytam sam"

Innowacja  "Czytam sam" z wykorzystaniem metody symultaniczno–sekwencyjnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej. Realizacja w grupie VIII „Tygryski" 6-latki przez mgr Karolinę Dmitruk-Cwajdę

Podstawowym celem innowacji jest rozbudzenie chęci i gotowości do podjęcia nauki czytania, stymulacja językowa i komunikacyjna, wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach, a także na dalszym etapie kształcenia. Zajęcia w ramach projektu odbywają się 1-2 razy w tygodniu w godzinach porannych lub popołudniowych Realizowane treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Kolejność wprowadzanych sylab jest realizowana zgodnie z propozycją zawartą w serii książek „Kocham czytać”. Materiał jest dostosowany do umiejętności dzieci i podzielony tak, aby wszystkie miały czas na opanowanie go wg zasady „powtarzanie-rozumienie-nazywanie”. Na zajęciach wykorzystywane są również gry i zabawy dydaktyczne.


> „Taneczna przygoda"

Taniec to ruch, który nierzadko podporządkowany jest muzyce. Spełnia w tym procesie ważne zadanie. Przede wszystkim wprowadza do zajęć przedszkolnych zabawę i odprężenie, zaspokaja tak ważną potrzebę poruszania się, dlatego jest formą, która przynosi dzieciom dużo radości. Ponad to taniec stanowi element obrzędów, obyczajów, ceremonii oraz wszelkich tradycji.

Dla dzieci taniec jest przejawem ruchowej aktywności i skutecznym sposobem kształtowania precyzji ruchu. Wyrabia elegancję i estetykę ruchu, wpływa na lekkość, sprężystość, gibkość, płynność i skoczność. Ma niebagatelny wpływ również na rozwój psychofizyczny dziecka. Zaznacza, iż poprzez proste formy taneczne możemy i powinniśmy kształtować ogólną i specjalistyczną sprawność ruchową. Zajęcia taneczne w wieku przedszkolnym jest elementem ważnym i spełnia jedną z form rekreacji ruchowej dostępną dla wszystkich grup wieku i sprawności. Wpływa na usprawnienie mięśni, rozwijanie równowagi i koordynacji ruchowej.

Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach, nie tylko eksploruje je, ćwiczy   i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie. Ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych: spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, szybką reakcję, koordynację wzrokowo – ruchową, orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

 

logo.czytelnictwo

chor-logo

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo