czwartek, czerwiec 01, 2023

                                                                                                       Aktualizacja: środa, 31.05.2023 r.

logo

spz1 logo ppz

PROMOCJA ZDROWIA 2021/2022

Zdrowie, sprawność fizyczna oraz umiejętność radzenie sobie z różnymi emocjami są podstawowymi warunkami prawidłowego rozwoju dziecka we wszystkich jego sferach. Dlatego też w tym roku 2021/2022 nasze przedszkole realizować będzie zadanie roczne, które brzmi następująco: "To proste – dbam o zdrowie - w trosce o zdrowie przedszkolaka, jego bezpieczeństwo i poczucie komfortu emocjonalnego"

Treści zadania rocznego skupiają się na propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz wspieraniu ich rozwoju emocjonalnego i społecznego przy współpracy z rodziną oraz ze środowiskiem lokalnym.

Każdego miesiąca realizowane będą działania sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym obszarze rozwoju dziecka oraz tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w świecie wirtualnym, a także budowania przez dziecko samoświadomości, czyli odkrywania swoich możliwości, rozwijania potencjału, uczenia się radzenia sobie z porażkami oraz skrajnymi emocjami, tymi negatywnymi ale też i pozytywnymi.

> MAJ

W miesiącu maju realizowane były następujące wydarzenia:

- „Bezpieczny przedszkolak” – zajęcia utrwalające zasady bezpieczeństwa m.in. utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się poza budynkiem przedszkola- Obchody Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- ,,Dzień Strażaka’’- zrozumienie odpowiedzialności tego niebezpiecznego zawodu, nazywanie zawodu i niektórych akcesoriów strażackich, zrozumienie zakazu zabaw zapałkami oraz urządzeniami elektrycznymi i sensu jego przestrzegania, uświadomienie, jakie mogą wyniknąć z nie przestrzegania ostrożności i nakazów niebezpieczeństwa, wyjaśnienie pojęcia ,,pożar”, ,,alarm”, poznanie numeru do Straży Pożarnej- 998, uświadomienie, jak zachować się, gdy pożar się roznieca, wycieczka do Straży Pożarnej.

- „Przygoda ze sportem” – poznanie różnych aktywności ruchowych, dyscyplin sportowych, propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego – zapraszanie gości trenerów – spotkanie z trenerami Akademia Junior Ełk .

- „Pomoc innym – ważna sprawa !!!” – udział w akcji „Historia Misia. Nie bij mnie-kochaj mnie!” pod patronatem WOŚP, której celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci i zachęcenie do reagowania.

- Udział w przedsięwzięciu propagującym badania profilaktyczne wśród kobiet z okazji Dnia Matki zorganizowanym przez NFZ. Kolorowanie laurek z umieszczonym wierszykiem zachęcającym mamy do badań z podaną stroną placówek gdzie można wykonać badania profilaktyczne za darmo.

- „Bezpieczne dziecko-bezpieczny pies” – utrwalanie zasad bezpiecznego kontaktu dziecko-pies, profilaktyka pogryzień.

> KWIECIEŃ

W miesiącu kwietniu realizowane były następujące wydarzenia:

- Zdrowa Planeta Ziemia”- Obchody Dnia Ziemi i Sprzątanie Świata– utrwalanie zasad i nawyków proekologicznych, wzbogacanie wiedzy na temat dbania o Planetę Ziemię, kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą oraz gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska, ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego.

- „Każdy z nas jest inny – a choroba to nie tylko katar” – Dzień Świadomości Autyzmu oraz realizacja zadań z projektu „Emocja” moduł IV „Kraina Empatii”- ukazanie dzieciom ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, chorobami, pokazanie, że każdy człowiek jest inny, ma swoje moce i słabe strony. Nauka tolerancji oraz wzajemnej akceptacji.

- ,,Przygoda ze sportem”Obchody Dnia Sportu- poznanie różnych aktywności ruchowych, dyscyplin sportowych, propagowanie zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego – zapraszanie gościa ( rodzica, który jest nauczycielem w-fu).

- ,,Ruch to Zdowie, Zdrowo jemy’’- Obchody Światowego Dnia Zdrowia- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań badawczych.

- „Przyroda mnie uspokaja”- zajęcia sylwoterapeutyczne z okazji Dnia Drzewa- wykorzystaniem terapeutycznej mocy drzew. Wizyta w lesie/parku, wdychanie zapachu lasu, dotykanie rękami kory, liści, wsłuchiwanie się w szum drzew i śpiew ptaków.

- „Przyroda mnie uspokaja”- Dzień patrzenia w niebo- plener malarski połączony z relaksacją na kocach w ogrodzie.

> MARZEC

W miesiącu marcu realizowane były następujące wydarzenia:

- „Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne dobrane do potrzeb i możliwości dziecka, kształtowanie prawidłowych nawyków językowych, wdrażanie do prawidłowego wysławiania się, wzbogacanie słownika mowy biernej i czynnej. Poznanie zawodu logopedy.

- „Jestem ważny – Jestem ważna” – Obchody Dnia Dziewczynek i Chłopców

budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, stwarzanie sytuacji do odnoszenia sukcesów, działania, wykazania się, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

- „Każdy z nas jest inny – a choroba to nie tylko katar” – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa- ukazanie dzieciom ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, chorobami, pokazanie, że każdy człowiek jest inny, ma swoje mocne i słabe strony. Nauka tolerancji oraz wzajemnej akceptacji.

- ,, Zdrowo jemy’’- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań badawczych:

  • „Piramida żywienia” – utrwalanie zasad zdrowego odżywiania się, praca plastyczna, segregowanie produktów zdrowych i nie zdrowych, wizyta w sklepie ze zdrową żywnością.
  • „Kolorowe Witaminki” – wyjaśnienie pojęcia witaminy, pogadanka na temat: Gdzie szukać witamin? utrwalające zasady zdrowego odżywania się.
  • „Zdrowie…, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie…” – organizacja konkursu recytatorskiego o zdrowiu.

 

> LUTY

W miesiącu lutym realizowane były następujące wydarzenia:

- „Tanecznym krokiem”Udział w Balu karnawałowym- zorganizowanie zabawy tanecznej dla dzieci. Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

- „Kolorowy potwór nauczy nas emocji”- Obchody Dnia Czerwonego Serduszka – rozmowa o emocjach, nauka nazywania i rozpoznawania emocji, nauka radzenia sobie z negatywnymi emocjami, skupienia uwagi na pozytywnych emocjach.

- „Przedszkolak w Internecie” – Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu - utrwalanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń multimedialnych, burza mózgów – zalety i wady/zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

- „Być zdrowym to ważna sprawa, higiena osobista i zdrowe odżywianie” – rozmowy na temat zdrowia, wyjaśnienie pojęć: zdrowy – chory. Kształtowanie czynnej i aktywnej postawy wobec zdrowia, zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka, utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych. Rozmowa na temat tego ,,Czy szczepionki nam pomagają? Wirusy- jak z nimi walczyć?’’.

- ,,Ruch to zdrowie’’- rozwijanie sprawności fizycznej, poznanie podstawowych pojęć związanych ze zdrowiem, sportem, aktywnościami ruchowymi, budowanie świadomości ciała oraz doskonalenie orientacji w schemacie całego ciała

> PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA

> STYCZEŃ

W miesiącu styczniu realizowane były następujące wydarzenia:

- „Tanecznym krokiem” – zorganizowanie zabawy tanecznej dla dzieci. Rozwijanie sprawności fizycznej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

- „Kolorowy potwór nauczy nas emocji”- Obchody Dnia Osób Nieśmiałych – rozmowa o emocjach, nauka nazywania i rozpoznawania emocji, szukanie sposobów radzenia sobie z emocjami. Rozmowy o trudnych emocjach: strachu, smutku, złości, ponoszeniu porażki, itp. Wzmacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności.

> GRUDZIEŃ

W miesiącu grudniu realizowane były następujące wydarzenia:

- ,,Zdrowo jemy’’- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań badawczych.

- „Fantazja jest od tego…” – rozwijanie wyobraźni i kreatywności, zachęcanie do prac twórczych, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, szukanie sposobów na nudę i aktywne spędzanie czasu wolnego- Realizacja zadań projektu „Emocja” moduł II „Kraina Wyobraźni”.

- „Obchody Dnia Praw Człowieka’’ – budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, stwarzanie sytuacji do odnoszenia sukcesów, działania, wykazania się. Przypominanie ich praw, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, rozwijanie talentów.

> LISTOPAD

W miesiącu listopadzie realizowane były następujące wydarzenia:

- "Dzień Zdrowego Śniadania’’- rozwijanie samodzielności, propagowanie zasad zdrowego odżywania się – samodzielne przygotowanie kanapek przez dzieci z wykorzystaniem zdrowych produktów.

- "Dzień Praw Dziecka’’- budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, stwarzanie sytuacji do odnoszenia sukcesów, działania, wykazania się. Przypominanie ich praw, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, rozwijanie talentów.

- "Dzień postaci z bajek’’- wzbogacenie wiedzy i przeżyć poprzez poznanie bohaterów literatury dziecięcej. Wytwarzanie radosnej i serdecznej atmosfery podczas balu oraz czerpanie radości ze wspólnych zabaw z innymi dziećmi.

- "Dzień kredki’’- rozwijanie wyobraźni i kreatywności, zachęcanie do prac twórczych, rozwijanie umiejętności plastyczno-technicznych, szukanie sposobów na nudę i aktywne spędzanie czasu wolnego.

- "Andrzejki’’- kultywowanie tradycji związanych z obchodami wigilii św. Andrzeja- zapoznanie z tradycjami andrzejkowymi, wspólne zabawy przy muzyce, poznanie sposobów spędzania czasu wieczorami na wsi, poznanie kilku wróżb ,,Andrzejkowych”, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

- "Wielozmysłowe poznanie różnych ziół i ich właściwości prozdrowotnych’’- zajęcia praktyczne w ramach realizacji projektu ekologicznego - sadzenie ich w doniczkach, założenie "ogródka na parapecie".


> PAŹDZIERNIK

W miesiącu październiku realizowane były następujące wydarzenia:

- ,,Bezpieczny i zdrowy przedszkolak’’- zapraszanie gości do przedszkola – ratownik medyczny, strażak, stomatolog, podolog, pielęgniarka.

- ,,Dzień Walki z Otyłością’’- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań badawczych. „Co z tym cukrem?” – wzbogacenie wiedzy na temat cukru i jego właściwości, szukanie odpowiedzi na pytanie: Czy cukier jest zdrowy? – zabawy badawcze - uświadomienie dzieciom ile łyżek cukru jest w ich ulubionych soczkach, słodyczach i jak wpływa to na zdrowie.

- ,,Dzień chleba’’- nauka szacunku do chleba, poznanie etapów powstawania chleba, rozmowa o głodzie, co to takiego?, itp.

- ,,Dzień bez Skarpetek’’ – zorganizowanie zabaw ruchowych na boso. Propagowanie zdrowego stylu życia. Poznanie podstawowych pojęć związanych ze zdrowiem, sportem, aktywnościami ruchowymi.

- ,,Dzień mycia rąk’’- utrwalanie zasad higieny. Rozmowa na temat: dlaczego trzeba dbać o czystość? Co to znaczy brudas? Dlaczego trzeba się myć? Utrwalanie zasad prawidłowego mycia rąk

- Realizacja zadań projektu „Emocja” moduł I „Kraina Kreatywności”- uświadamianie dzieciom ich nieograniczonych możliwości, wyjaśnienie pojęcia kreatywność, wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym.

- Udział w Code Week- zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wg pomysłu nauczyciela. Wzbogacenie wiedzy na temat bezpiecznych nowych technologii dla dzieci.

- Październik miesiącem AAC – nagranie pozdrowienia za pomocą gestów Makaton – udostępnienie na stronie FB Stowarzyszenia „Mówić bez słów”, koordynującego akcję Październik miesiącem AAC.

Link do filmu https://www.facebook.com/watch/?v=187895936748596

 

> WRZESIEŃ 

W miesiącu wrześniu realizowane były następujące wydarzenia:

- ,,Bezpieczny przedszkolak’’- cykl zajęć utrwalających zasady bezpieczeństwa m.in. utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się poza budynkiem przedszkola, utrwalanie numerów alarmowych, przybliżenie pracy służb ratowniczych – straż pożarna, policja, pogotowie. Zapraszanie gości do przedszkola – policjant, ratownik. Wycieczki na skrzyżowanie.

- ,,Dzień Kropki’’- uświadamianie dzieciom ich nieograniczonych możliwości, wyjaśnienie pojęcia kreatywność, wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym.

- ,,Dzień Przedszkolaka’’- budowanie w dzieciach poczucia własnej wartości, stwarzanie sytuacji do odnoszenia sukcesów, działania, wykazania się, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

- ,,Sprzątanie świata’’- wzbogacanie wiedzy na temat dbania o Planetę Ziemię, kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą oraz gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska, ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego samego.

- ,,Dzień uśmiechu’’- rozmowa o emocjach, nauka nazywania i rozpoznawania emocji, szukanie sposobów radzenia sobie z emocjami, dzielenie się radością, uśmiechem z innymi

- ,,Zajęcia sportowe z trenerami oraz nauczycielem w-fu’’- kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych, zachęcanie dzieci do poznawania nowych aktywności ruchowych.

- „Zdrowe urodziny” - zainicjowanie obchodzenia urodzin, podczas których cukierki i słodycze zamieniamy na owoce, warzywa lub zdrowe przekąski

- ,,Dzień jabłka’’- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, propagowanie zdrowego stylu życia


logo.czytelnictwo

chor-logo

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo