poniedziałek, kwiecień 06, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: sobota, 04.04.2020 r.

logo

Perełki z gr. VI z wizytą w SP 2

[Już za pół roku część dzieci z grupy VI z Miejskiego Przedszkola Perełka im. Jana Brzechwy rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Aby debiut szkolny okazał się sukcesem, odwiedziliśmy mury Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Dzięki przychylności pani Anny Filipowskiej nauczycielki z klasy pierwszej wycieczka odbyła się dnia 03.02.2020 roku. W czasie pobytu w szkole nasze przedszkolaki obserwowały lekcję klasy Ie. Dzieci zaprezentowały umiejętności, które nabyły przygotowując się do nauki szkolnej. Przedszkolaki dzięki uprzejmości wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 miały możliwość obejrzeć większość pomieszczeń z których korzystają uczniowie m.in. sale lekcyjne młodszych klas, świetlicę, stołówkę, izbę pamięci na korytarzu szkolnym oraz salę gimnastyczną.

Autor: B. Bednarowicz

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Projekt pt.: ,,Przenośna ścieżka sensoryczna”, który jest w stu procentach dofinansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie (995,88zł) dotyczy zorganizowania przenośnej ścieżki sensorycznej w Miejskim Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Ełku. Każda stacja, w zależności od materiału użytego do jej wykonania będzie stymulowała zmysły dzieci. Szczególną uwagę podczas realizacji zajęć, prowadząca Natalia Erdmann zwraca na znajomość i nazewnictwo darów przyrodniczych przez dzieci, ale także ich powtórne wykorzystanie. Nauczycielka chciałaby ukazać, jak ważna w życiu dziecka jest edukacja przyrodnicza.

Serdecznie dziękujemy za możliwość rozszerzania zainteresowań dzieci poprzez realizację projektu. Zapraszamy na stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

naklejka biala

 

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Liczba złożonych deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu "Perełka" im. J. Brzechwy na rok szkolny 2020/2021 - 176.

 

Liczba wolnych miejsc - 34

 

Drodzy Rodzice!

 

REKRUTACJA - listy zakwalifikowanych/ niezkwalifikowanych
Wszyscy, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkola dostaną informacje na podany adres e-mail o zakwalifikowaniu dziecka lub o nie zakwalifikowaniu. (Wyjątki: rodzice, którzy we wnioskach  nie podali adresów lub podali błędne).
Listy dzieci zostaną wywieszone w przedszkolu - przy głównym wejściu. Proszę, jeśli dostaliście potwierdzenia drogą e-mail  nie sprawdzać ich ponownie. Unikamy zgromadzeń.
BARDZO WAŻNE:
1. TERMIN DODATKOWEJ REKRUTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM
2. TERMIN DODATKOWEJ REKRUTACJI ULEGA ZMIANIE, CZEKAMY NA DECYZJĘ PREZYDENTA  MIASTA

dyrektor - Anna Birgiel

 

WSZYSTKIE DZIECI, KTÓRE ZŁOŻYŁY DEKLARACJĘ O KONTYNUACJI SĄ JUŻ DO PRZEDSZKOLA PRZYJĘTE

 

1. W dniach 18-19 marca 2020 r. składamy potwierdzenia woli (dzieci nowe).

 

W celu ograniczenia kontaktów (zagrożenie koronawirusem), potwierdzenia można wrzucać do skrzynki, która będzie umieszczona przy drzwiach wejściowych pod tablicą ogłoszeń.

 

 

 

2. Listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych umieszczone będą w oknie wystawowym przedszkola w dniu 18.03.2020 r. (budynek główny przy ul. Armii Krajowej). Zawartość list uzgodniona z Inspektorem ds. RODO.

 

3. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 23.03.2020 r.

 

Dyrektor przedszkola – Anna Birgiel

 

 

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

 

Rodzaj czynności
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniając
ym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 24.02.2020 r.
- 06.03.2020 r.
 24.03.2020 r.
- 31.03.2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
 09.03.2020 r.
- 13.03.2020 r.
 01.04.2020 r.
- 03.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 
18.03.2020 r.
 
 
06.04.2020 r.
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia.
19.03.2020 r.
- 20.03.2020 r.
07.04.2020 r.
   - 08.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.03.2020 r.
godz.15:00
09.04.2020 r.
godz. 15:00

 

Zarządznie Nr 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk 

Zarządzenie Nr 413.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Zał. 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

Zał. 2 - Oświadczenie o wielodzietności

Zał. 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 Zał. 4 - Klauzula RODO

 Zał. nr 3 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu)

 Zał. nr 1 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej)

 Zał. nr 2 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata)

Zał. nr 4 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata)

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Celem pobrania dokumentów proszę kliknąć w linki powyżej

 

Strona 2 z 2

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo