piątek, luty 21, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: niedziela, 16.02.2020 r.

logo

Perełki z wizytą w zakładzie krawieckim

Jak powstaje ubranie? oto jest pytanie…, na które znają już odpowiedź Perełki z grupy VI. 13.02.2020r. przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do zakładu krawieckiego mamy Gabrysi. Celem wycieczki było zapoznanie z pracą krawcowej, ukazanie przydatności wykonywania tego zawodu oraz budzenie szacunku dla ludzi wykonujących ten zawód. Dzieci mogły obejrzeć wyposażenie zakładu krawieckiego oraz zobaczyć sposób działania urządzeń i przyborów, jakimi posługuje się krawcowa. Pod czujnym okiem Pani Krawcowej i przy jej asekuracji przedszkolaki zapoznały się z wyglądem i sposobem działania maszyny do szycia oraz dowiedziały się jak przebiegają kolejne etapy powstawania odzieży. Bardzo dziękujemy mamie Gabrysi za przybliżenie tajników swojej pracy oraz za serdeczne przyjęcie. Wycieczka dostarczyła przedszkolakom wielu wrażeń i nowych wiadomości.
Autor: B. Bednarowicz


Perełki z gr. VI z wizytą w SP 2

[Już za pół roku część dzieci z grupy VI z Miejskiego Przedszkola Perełka im. Jana Brzechwy rozpocznie naukę w szkole podstawowej. Aby debiut szkolny okazał się sukcesem, odwiedziliśmy mury Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku. Dzięki przychylności pani Anny Filipowskiej nauczycielki z klasy pierwszej wycieczka odbyła się dnia 03.02.2020 roku. W czasie pobytu w szkole nasze przedszkolaki obserwowały lekcję klasy Ie. Dzieci zaprezentowały umiejętności, które nabyły przygotowując się do nauki szkolnej. Przedszkolaki dzięki uprzejmości wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 miały możliwość obejrzeć większość pomieszczeń z których korzystają uczniowie m.in. sale lekcyjne młodszych klas, świetlicę, stołówkę, izbę pamięci na korytarzu szkolnym oraz salę gimnastyczną.

Autor: B. Bednarowicz

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Projekt pt.: ,,Przenośna ścieżka sensoryczna”, który jest w stu procentach dofinansowany przez WFOŚiGW w Olsztynie (995,88zł) dotyczy zorganizowania przenośnej ścieżki sensorycznej w Miejskim Przedszkolu im. Jana Brzechwy w Ełku. Każda stacja, w zależności od materiału użytego do jej wykonania będzie stymulowała zmysły dzieci. Szczególną uwagę podczas realizacji zajęć, prowadząca Natalia Erdmann zwraca na znajomość i nazewnictwo darów przyrodniczych przez dzieci, ale także ich powtórne wykorzystanie. Nauczycielka chciałaby ukazać, jak ważna w życiu dziecka jest edukacja przyrodnicza.

Serdecznie dziękujemy za możliwość rozszerzania zainteresowań dzieci poprzez realizację projektu. Zapraszamy na stronę internetową www.wfosigw.olsztyn.pl.

naklejka biala

 

 

 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/elk

 

Rodzaj czynności
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniając
ym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 24.02.2020 r.
- 06.03.2020 r.
 24.03.2020 r.
- 31.03.2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
 09.03.2020 r.
- 13.03.2020 r.
 01.04.2020 r.
- 03.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych/ zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 
18.03.2020 r.
 
 
06.04.2020 r.
 
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia.
19.03.2020 r.
- 20.03.2020 r.
07.04.2020 r.
   - 08.04.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
23.03.2020 r.
godz.15:00
09.04.2020 r.
godz. 15:00

 

Zarządznie Nr 414.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Ełk 

Zarządzenie Nr 413.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia

 

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Zał. 1 - Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania

Zał. 2 - Oświadczenie o wielodzietności

Zał. 3 - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 Zał. 4 - Klauzula RODO

 Zał. nr 3 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu)

 Zał. nr 1 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej)

 Zał. nr 2 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, przez rodzeństwo kandydata)

Zał. nr 4 do uchwały Nr XL.409.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 roku (Oświadczenie rodzica kandydata o specyficznych potrzebach mających wpływ na sytuację rodzinną kandydata)

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

Celem pobrania dokumentów proszę kliknąć w linki powyżej

 

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo